Mobiliár pre Pohronskú hradnú cestu

Oblastná organizácia cestovného ruchu Región GRON v spolupráci s Rozvojovou agentúrou Banskobystrického samosprávneho kraja, vyhlásili v júli súťaž na návrh mobiliáru pre Pohronskú hradnú cestu. Súťažné podmienky boli schválené Slovenskou komorou architektov.

Predmetom súťaže bolo riešenie jednotného mobiliáru pre lokality v okolí frekventovaných turistických cieľov a areálov hradov Pohronskej hradnej cesty. Prioritou bolo riešenie pilotných lokalít: prístaviska pri hrade Revište, okolia hradu Šášov a  predpolia Zvolenského zámku.

Do súťaže sa prihlásilo 6 kolektívov. Zvíťazil návrh s číslom 1, od architektov Ing. arch. Pavla Paulínyho, PhD., Ing. arch. Michala Vaňa, Ing. arch. Lukáša Vaska.

Po ukončení súťaže očakáva vyhlasovateľ ďalšie dopracovanie architektonického diela víťazom sútaže v podobe zhotovenia projektovej dokumentácie pre katalóg prvkov mobiliáru a realizačnej dokumentácie pre pilotnú lokalitu hradu Šášov. Priestory prístaviska Revište a predpolie Zvolenského zámku sú použité len pre účely overenia koncepcie.

Udelené ceny a odmeny:

1. cena vo výške 2 500€ – návrh č.1 – autori: Ing. arch. Pavol Paulíny, PhD., Ing. arch. Michal Vaňo, Ing. arch. Lukáš Vasko

Hodnotenie poroty:
Kvalitné spracovanie tematiky, veľmi pôsobivé moderné a jednoduché – až minimalistické – uvítacie prvky, ktoré môžu byť lokalizované pre konkrétnu lokalitu. Dobrá je variabilita infotabúľ s perforovaným podkladom.

 

2. cena vo výške 1 500€ – návrh č.3 – autori: Bc. Tomáš Klásek, Ing. arch. Eva Babuliaková

Hodnotenie poroty:
Nepochopenie kotvenia, priestorová tuhosť prvkov je otázna, trvácnosť je spochybniteľbná. Dobré uchopenie, najlepšie zvládnutie pontónu, uvítané zahrnutie fotopointu, ťažká aplikácia do mestského proestredia. Návrh nie je úplne univerzálne použiteľný.

 

3. cena vo výške 1 000€ – návrh č.4 – autori: Ing. Katarína Tomanová Porubčinová, Bc. Karina Humajová

Hodnotenie poroty:
Dobre spracovaný príbeh – libreto k návrhu, výborné použitie symbolu kameňa, veľmi decentne navrhnutý smerovník. Ľahšia aplikácia v urbanistickom prostredí, ťažšia vo voľnej prírode. Zaujímavo rozihraný námet skaly, avšak relatívne obtiažna realizácia (vzhľadom na prepravu).

 

Odmena vo výške 500€ – návrh č.5 – autori: Ing. arch. Miroslav Macejko, Ing. arch. Andrea Macejková, Ing. arch. Adam Macejko

Hodnotenie poroty:
Tvarovo čisté riešenie, vizuálne jednotné, ale príliš univerzálne, málo špecifické k danej téme, konštrukčne relatívne náročné poňatie, ktoré sa ale javí ako relatívne málo trvácne.

2019-06-28_Zapisnica-uvod_rokovanie

Zaverecny protokol sutaze