Prírode blízka infraštruktúra v krajine stredného Pohronia

OOCR Región GRON v partnerstve s Rozvojovou agentúrou BBSK vyhlásili v máji súťaž na riešenie vyhliadkového bodu na vrchu Vojšín (819 m.n.m.) pri obci Malá Lehota. Zadanie ďalej zahŕňalo riešenie pozorovacieho bodu pri národnej prírodnej pamiatke Andezitové kamenné more a návrh orientačných prvkov pre náučný chodník Vojšín, ktoré budú použité v budúcnosti aj na iných turistických destináciách stredného Pohronia. Od súťažiacich sa očakávalo, že navrhnú vyhliadku na vrchu Vojšín netradične – teda nie formou veže, pričom vyhlasovateľ uprednostní riešenie s bezbariérovým prístupom.

Porota:
Závislý na vyhlasovateľovi: Dušan Pacalaj, starosta obce Malá Lehota
Nezávislí́ na vyhlasovateľovi:
Ing. arch. Viktor Šabík, autorizovaný architekt SKA
Ing. arch. Peter Podoba, autorizovaný architekt SKA
Ing. arch. Tomáš Tornyos, autorizovaný architekt SKA, predseda poroty
Ing. Eugen Guldan, autorizovaný krajinný architekt SKA

Náhradníci poroty:
Závislá na vyhlasovateľovi: Ing. Iveta Niňajová, PhD., poradca pre regionálny rozvoj a cestovný ruch
Nezávislý na vyhlasovateľovi: Ing. arch. Roman Kerner, autorizovaný architekt SKA

Porota hodnotila 12 súťažných návrhov. Na zasadnutí dňa 14. júla 2020 určila výsledné poradie nasledovne:

1. miesto, 2.500,- €: Návrh č.4

Autori: Ing. arch. Peter Mizia, Ing. arch. Silvia Miziová, Ing. arch. Tomáš Šiška

Záznam z diskusie porotcov:
Na prvý pohľad sa ťažšie chápe myšlienka, návrh má veľmi emotívne podanie, vytvára pekný priestor pre posedenie a má atmosféru. Prináša aj nejaký nový kreatívny nápad do priestoru. Spĺňa požiadavky na zriadenie bodu zastavenia sa, nie len ako vyhliadka.

Diskusia o odporúčaniach poroty:
Víťazný návrh má pridanú hodnotu. Návrh je najmenej invazívny, najcitlivejšie je osadenie do krajiny a materiálové riešenie. Je to atraktívny návrh, požiadavku na výšku výhľadu spĺňa primerane. Pôsobí naturálne, má atribúty útulne, komunity… Najlepšie spĺňa požiadavku súťažných podmienok na zriadenie “oddychového miesta”. Pridaná hodnota tkvie aj v umiestnení iného prvku – hviezdnej mapy, veternej píšťaly a pod. Návrh je založený na emóciách, čo je hodnotené zo strany poroty veľmi kladne. Riešenie pri kamennom mori je prijateľné, pôsobí naturálne a prirodzene, zároveň vytvára bod záujmu, upozorňuje na atrakciu, čo bolo cieľom v podmienkach.

K víťaznému návrhu č. 4 porota pre spracovanie projektovej dokumentácie odporúča:

  • Otočenie prvku o 120 stupňov západne, aby vyhliadková plošina bola po dĺžke otočená zhruba smerom na Drozdovo.
  • Zvážiť aplikáciu navrhnutých mechanických pohybov a LED podsvietenia. Pre dané využitie to nie je vyslovene nevyhnutné, takéto zariadenia riešiť (pripojenie elektriny… a pod.) a postačí statická – možno priestorová “hviezdna mapa”.
  • Zvážiť použitie drevoplastu – je nevhodný, tvarovo málo stály – vhodnejšie sa javí prírodné drevo.

2. miesto, 1.500,- €: Návrh č.3

Autori: Ing. arch. Peter Seidl, Ing. arch. Dominik Seidl, Ing. arch. Eva Seidlová, Sára Mária Seidlová

Záznam z diskusie porotcov:
Návrh na prvý pohľad zaujal, mierka prezentovanej vizualizácie sa nejaví ako správne, napriek tomu relatívne zaujímavý koncept. Tvar trojuholníka príliš preurčený, prenesený až do grafiky panelov. Dá sa mu rozumieť. Jeden z tých lepších návrhov.

3. miesto, 1000,- €: Návrh č.8

Autori: Ing. arch. Miroslav Michalica, Ing. arch. Tomáš Pozdech

Záznam z diskusie porotcov:
Ťažšie čitateľná grafika, no riešenie veľmi vtipné, dobré, pochopené. Rozdelili vyhliadku na viaceré body, odkiaľ je vidno aj na Tatry, bez toho aby invazívne zasiahli Vojšín nejakou veľkou stavbou. Je zjavné, že autori miesto navštívili a kreatívne hľadali riešenie priateľské k prostrediu. Riešenie sa javí ako univerzálne, širšie použiteľné aj na iných miestach. Zaujímavé jednoduchou konštrukciou, finančne prijateľné riešenie, i keď priložený odhad sa javí finančne poddimenzovaný.

4.-5. miesto (delené), odmena 250,- €:  návrh č.1

Autori: Ing. arch. Marína Ťapajnová, Lucia Hostačná, Bc. Tomáš Perďoch

Záznam z diskusie porotcov:
Dobre zvládnutá bezbariérovosť, ale konceptu akoby chýbala malebnosť, javí sa príliš monumentálny. Predpoklad je, že odhadovaná suma na realizáciu sa zdá byť podhodnotená. Stavba sa skôr javí vhodná ako mestská veža. Vyzerá to zdiaľky ako lešenie, čo by nebolo zlé, ale v danom prostredí tento koncept pôsobí ako príliš invazívny.

4.-5. miesto (delené), odmena 250,- €: návrh č. 10

Autori: Ing. arch. Peter Kuklica, Ing. arch. Martin Smerek, Ing. arch. Mgr, art. Juraj Hubinský

Záznam z diskusie porotcov:
Objekt pôsobí ako veža. Napriek tomu relatívne zaujímavé. Z hľadiska finančného sa javí ako nerealizovateľné. Škoda, že na vrchol veže sa nevôjde viac ľudí (v prípade špičiek hrozia na rampe kolízie). Zastávka pri kamennom mori je riešená ako “senník” – to je dobrá typológia do tohto prostredia, ale nekomunikuje to s navrhnutou architektúrou vyhliadky na vrchu Vojšín, čo je na škodu. Dizajn by mal byť jednotný, inak sa to javí ako hendikep. Vyhliadka vhodná skôr na “kúpalisko”. Nepôsobí to ľahkosťou.

všetky návrhy sú zverejnené na stránkach archinfo.sk