700 rokov Žiliny

Útvar hlavného architekta mesta Žilina zastupujúci Mesto Žilina vyhlásilo v marci tohto roku verejnú anonymnú výtvarno-architektonickú súťaž na získanie návrhu výtvarného diela k 700. výročiu udelenia prvých mestských výsad a 640. výročiu Privilégia pre žilinských Slovákov.  Do súťaže sa prihlásilo 21 autorov (autorských kolektívov).

Porota súťaže v zložení Mgr. art. Juraj Poliak (predseda poroty), Ing. arch. Rudolf Chodelka, doc. Róbert Brun, Ing. arch. Peter Nezval a Mgr. art. Peter Bohuš na rokovaní 19. mája2021 určila nasledovné poradie: 

1.cena (2 500 EUR) – návrh L: Mgr. Tomáš Ciller, Mgr. Slavomír Fondrk, Ing. arch. Radoslav Jankovič

Komentár poroty: Víťazný návrh zaujal porotu svojou čistotou, jednoduchosťou, hravosťou a zároveň premysleným umiestnením v priestore. Návrh je pomerne dominantný, ale zároveň veľmi dobre koexistuje s okolím.

2.cena (1 500 EUR) – návrh C: MgA. Michal Janiga, Mgr. Ing. Marek Sobola, PhD.

Komentár poroty:

Dielo zaujalo porotu svojou prácou so symbolikou, výtvarnou čistotou a minimalizmom, zároveň bolo citlivo umiestnené v priestore pred radnicou. Otázky poroty smerovali k vnímaniu objektu, či laická verejnosť bude vnímať takto výrazne zredukovaný objekt ako sochu.

3.cena (1 000 EUR) – návrh J: Voľné uskupenie architektov a umelcov v zložení: Akad. soch. Drahomíra Beráková, Ing. arch. Matúš Berák, Ing. arch. Ján Bittner, Ing. arch. Veronika Šindlerová, PhD.

Komentár poroty:

Veľmi zaujímavý „multimediálny“ a „multipriestorový“ koncept. Ale prevážila  obava z dlhodobého fungovania projekcie, viditeľnosti videomappingu cez deň ale aj v noci s relatívne vysokou intenzitou nočného osvetlenia na námestí.

Sumu určenú pre udelenie odmien vo výške 1000 € porota rozdelila rovným dielom 250€ medzi návrhy, ktoré sa umiestnili na 4.-6. mieste (ex aequo) a jednému návrhu, ktorému udelila osobitnú odmenu.

1.– 3. odmena (250,- €) – návrh I: Akad. mal. Viliam Široký Ing. arch. Imrich Pleidel, spoluautori: Mgr. art. Ondrej Pleidel, Ing. arch. Alena Tokovicsová

Komentár poroty:

Pekná myšlienka práce so siluetami hláv a profilov panovníkov. Jeden z mála návrhov, ktorý sa dotýkal aj témy otca a syna. Objekt je však na Mariánske námestie príliš veľký a dominantný a pôsobí trochu archaicky.

1.– 3. odmena (250,- €) – návrh M: Mgr. art. Ašot Haas

Komentár poroty:

Výtvarne zaujímavý objekt. K negatívam návrhu patrí údržba pochôdzneho skla, hlavne v zimnom období. Historická dlažba je prezentovaná už tridsať rokov v druhom rohu Mariánskeho námestia.

1.– 3. odmena (250,- €) – návrh R: Akad. soch. Martin Lettrich 

Komentár poroty:

Porotu na návrhu zaujala zaujímavá práca so symbolikou kontinuity. K negatívam diela podľa poroty patrí krehkosť a zraniteľnosť detailu.

Osobitá odmena (250,- €) – návrh T: Akad. soch. Igor Mosný, Ing. arch. Ľudovít Kupkovič, Ing. arch. Otto Sedlák

Komentár poroty:

Na tomto súťažnom návrhu porota ocenila prepracovaný reliéf – najstaršie vyobrazenie žilinského námestia (Hauerova veduta).