Obnova Námestia SNP a Parku J. A. Baťu v Partizánskom

Mesto Partizánske vyhlásilo súťaž na urbanisticko-architektonicko-krajinárske riešenie revitalizácie Námestia SNP a parku J. A. Baťu v Partizánskom. Riešené územie, s plochou približne 60 000 m2, predstavuje unikátny rozsah zadania, pozostávajúci z viacerých lineárne radených verejných priestorov v centre mesta Partizánske. Sú súčasťou pôvodného urbanistického konceptu ideálneho priemyselného mesta z 30. rokov minulého storočia podľa regulačného plánu mesta Baťovany, vypracovaného … Čítať ďalej Obnova Námestia SNP a Parku J. A. Baťu v Partizánskom