Zoznam spracovateľov súťažných podmienok a porotcov

Komora vedie zoznam spracovateľov súťažných podmienok a porotcov, z ktorého prednostne ponúka vyhlasovateľom na ich žiadosť návrhy na spracovateľov súťažných podmienok a na členov porôt (podľa článku 20 Súťažného poriadku SKA platného od 1. júla 2016).

  Žiadosť o zapísanie do zoznamu SSP a P (292,7 KB, 482 hits)

1. Zoznam spracovateľov súťažných podmienok pre architektonické súťaže (A), urbanistické súťaže (B) a pre súťaže v oblasti tvorby krajiny (C):

Titul Meno Priezvisko Mesto TYP
Ing. arch.  Milan BANSKÝ Zvolen A, B
Ing. arch. Stanislav BARÉNYI Banská Bystrica A, C
Ing. arch. Martin BÚTORA Dubnica nad Váhom A, B
Ing. arch. Martin DRAHOVSKÝ Košice A, B
Ing. arch. Ľubica FENCLOVÁ Bratislava A, B
Ing. arch. Martin GAJDOŠ Bratislava A, B
Ing. arch. Andrej GÜRTLER Bratislava A, B, C
Ing. arch.  Vlasta ILIEVOVÁ Banská Bystrica A, B
Ing. arch. Katarína  JÄGROVÁ Bratislava A, B
Ing. arch. Miroslav LAKATA Bardejov A, B
Ing. arch. Peter LÉNYI Bratislava A, B, C
Ing. arch. Akad. arch. Mária LICHVÁROVÁ Bratislava A, B
Ing. arch. Adam  LUKAČOVIČ Hlohovec A, B
Ing. arch. Štefan MORAVČÍK Selce A, B
Prof. Ing. arch. Peter PÁSZTOR, PhD. Košice A, B
Ing. arch. Michal  PETRÁŠ Bratislava A
Ing. arch. Alfréd RAJNIC Bratislava A, B
Ing. arch. Mário REGEC Snina A, B
Ing. arch. Lukáš SEČKA, PhD. Levoča A, B 
Ing. arch. Branislav SEPŠI Bratislava A, B
doc. Ing. arch. Alexander  SCHLEICHER, PhD. Bratislava A, B, C
Ing. arch. Tomáš SOBOTA Banská Bystrica A, B
Ing. arch. Anna SOROČINOVÁ Michalovce A, B
Mag. arch. Peter STEC Bratislava A, B, C
Ing. arch. Jozef ŠOLTÉS Bratislava A, B 
Ing. arch. Teodor ŠTUBŇA Spišská Nová Ves A, B, C
Ing. arch. Peter TRACÍK Košice A, C
Ing. arch. Roman TURČAN Banská Bystrica A, B
Ing. arch. Monika TYLKOVÁ Liptovský Mikuláš – Ploštín A, B
Mgr. arch. Martin ZAIČEK Bratislava A, C

2. Zoznam porotcov:

Titul Meno Priezvisko Mesto TYP
Ing. arch.  Milan BANSKÝ Zvolen A, B
Ing. arch. Stanislav BARÉNYI Banská Bystrica A, C
Ing. arch. Peter BEŇUŠKA Bratislava A, B, C
Mgr. art. Matúš  BIŠŤAN Modra A
Mgr. Akad. arch., Ing. arch. Tomáš BUJNA Nová Lesná A, B, C
Ing. arch. Martin BÚTORA Dubnica nad Váhom A, B
Ing. arch. Martin DRAHOVSKÝ Košice A, B
Ing. arch. Ľubica FENCLOVÁ Bratislava A, B
Ing. arch. Martin GAJDOŠ Bratislava A, B
Ing. arch. Andrej GÜRTLER Bratislava A, B, C
Ing. arch. Michal HAVIAR Bratislava B, C
Ing. arch. Martin HŐRMANN Bratislava A
Ing. arch. Vladimír HRDÝ Bratislava A, B
Ing. arch.  Vlasta ILIEVOVÁ Banská Bystrica A, B
Ing. arch. Martin JANČOK Bratislava A, B
Ing. arch. Katarína JÄGROVÁ Bratislava A, B
Ing. arch. Marek KOLČÁK Bratislava A, B
Ing. arch. Ján KUKUĽA Bratislava A
Ing. arch. Miroslav LAKATA Bardejov A, B
Ing. arch. Peter LÉNYI Bratislava A, B, C
Ing. arch. Akad. arch. Mária LICHVÁROVÁ Bratislava A, B
Ing. arch. Eva MAČÁKOVÁ Košice A, B
Ing. arch. Viktor MALINOVSKÝ Košice B
Ing. Michal  MARCINOV Bratislava B, C
Ing. arch. Štefan MORAVČÍK Selce A, B
Prof. Ing. arch. Peter PÁSZTOR, PhD. Košice A, B
Ing. arch. Michal  PETRÁŠ Bratislava A
Ing. arch. Alfréd RAJNIC Bratislava A, B
Ing. arch. Mário REGEC Snina A, B
Ing. arch. Branislav SEPŠI Bratislava A, B
doc. Ing. arch. Alexander  SCHLEICHER, PhD. Bratislava A, B, C
Ing. arch. Tomáš SOBOTA Banská Bystrica A, B
Ing. arch. Anna SOROČINOVÁ Michalovce A, B
Mag. arch. Peter STEC Bratislava A, B, C
Ing. arch. Jozef ŠOLTÉS Bratislava A, B
Ing. arch. Teodor ŠTUBŇA Spišská Nová Ves A, B, C
Ing. arch. Juraj ŠUJAN Bratislava A, B
Ing. arch. Miroslav TOMÍK Bratislava A, B
Ing. arch. Roman TURČAN Banská Bystrica A, B
Ing. arch. Monika TYLKOVÁ Liptovský Mikuláš – Ploštín A, B
Ing. Eva WERNEROVÁ Piešťany B, C
Mgr. arch. Martin ZAIČEK Bratislava A, C

 

(Zoznamy sú aktualizované k 15. máju 2021)