Teória a konštrukcie pozemných stavieb

ZSVTSSlovenská komora architektov informuje o konaní 21. odbornej konferencie Teória a konštrukcie pozemných stavieb „Uplatnenie nových právnych a technických predpisov pri spracovaní projektovej dokumentácie významnej obnovy budov“, ktorú organizuje Technický a skúšobný ústav stavebný n.o.

Konferencia sa uskutoční 26. marca 2014 v Bratislave, EXPO Club INCHEBA, a.s.  Odborná konferencia je zároveň sprievodným podujatím 35. medzinárodného stavebného veľtrhu CONECO 2014.

  CONECO 2014 pozvánka (671,5 KB, 433 hits)

  CONECO 2014 prihláška (69,5 KB, 438 hits)