Tézy pre legislatívu v územnom a stavebnom poriadku

Slovenská komora architektov, prostredníctvom svojich zástupcov, dlhodobo aktívne participuje na príprave a pripomienkovaní rôznych verzií Stavebného zákona. V kontexte avizovaného pokračovania legislatívneho procesu jeho prípravy Vám predstavujeme “Tézy pre legislatívu v územnom a stavebnom poriadku, ktoré bude SKA presadzovať.