TRENČÍN – MESTO NA RIEKE

MESTO TRENČÍN S PODPOROU
Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce Swiss-Slovak Cooperation Programme
financovaného z príspevkov Švajčiarskej konfederácie a spolufinancovaného zo štátneho rozpočtu SR

v y h l a s u j e

ku dňu 31.januára 2014 medzinárodnú verejnú anonymnú ideovú urbanistickú súťaž s predmetom

TRENČÍN – MESTO NA RIEKE

  Informačný list (63,0 KB, 1 156 hits)

  Sutazne-podmienky.pdf (892,2 KB, 1 314 hits)

  Competition-Conditions.pdf (892,6 KB, 1 343 hits)