UDRŽATEĽNOSŤ V ARCHITEKTÚRE A VO VÝSTAVBE – online konferencia

UPOZORNENIE – konferencia sa uskutoční online!

Dňa 29. septembra 2020 sa v Bratislave (Hotel Tatra, Námestie 1. mája 5) uskutoční 10. ročník odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou UDRŽATEĽNOSŤ V ARCHITEKTÚRE A VO VÝSTAVBE.

Hlavnými témami budú:

 • Ako projektovať budovy, ktoré generujú vlastnú energiu
 • Aké výhody pre Vás má tzv. cirkulárny obchodný model
 • Aké sú aktuality v zelených budovách + úspešné príklady
 • Ako sa udržateľne navrhuje, stavia a meria komfort
 • Trendy vo výstavbe v súlade s prírodou: Biofília, Cradle to Cradle

Spíkri (prednášky budú simultánne tlmočené do slovenčiny):

 • Carlo Battisti, budovy, ktoré generujú svoju vlastnú energiu, Taliansko
 • Hans Hammink, skúsenosti s cirkulárnym dizajnom, analýzami, Holandsko
 • Evan Benway, ako pretransformovať budovy tak, aby sa zlepšilo naše zdravie, životná pohoda a produktivita, Veľká Británia
 • Michal Krištof, reálne skúsenosti z projektov – zelený urbanizmus, infraštruktúra, Česká republika
 • Petran Van Heel, Holandsko, najnovšie cirkulárne modely a najčerstvejší vývoj v oblasti stavby budov
 • Tomáš Guniš a Miroslav Zliechovec, ako navrhovať, merať a kvantifikovať kvalitu vnútorného prostredia, Slovenská republika

Po ukončení konferencie sa o 17.00 koná spoločenský večer Cena VISIO, kde bude vyhlásený tohtoročný laureát.

Podujatie je zaradené do Profesijného vzdelávania architektov Slovenskej komory architektov, ako podujatie typu B s  počtom kreditov 10.

Možnosť registrácie a ďalšie informácie nájdete na webovej stránke:

https://www.vydavatelstvoeurostav.sk/sk/konferencie/konferencia-udrzatelnost-v-architekture-a-vo-vystavbe/2020

Pozvánka