Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe

Medzinárodná odborná konferencia

9. ROČNÍK EUROSTAV CONFERENCE A 6. ROČNÍK KONFERENCIE SKGBC

Hlavná téma: HĽADANIE NOVÝCH CIEST
S podtitulom: ADAPTÁCIA BUDOV NA KLIMATICKÉ ZMENY

Konferencia sa uskutoční 25. apríla 2019 v Kongresovej sále SLSP (Tomášiková 48, Bratislava).

Zámerom konferencie Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe je riešiť kľúčové otázky a trendy týkajúce sa udržateľných budov v regióne strednej a východnej Európy. Chce osloviť firmy i jednotlivcov, ktorí sa chcú zapojiť do rozvoja udržateľnej architektúry a stavebníctva na Slovensku.

Konferencia je určená všetkým účastníkom investičného procesu, od architektov, projektantov, manažérov firiem pôsobiacich na stavebnom trhu, až po developerov a investorov.

Cieľom konferencie je medzinárodná výmena skúseností. Konferencia prispieva k širšej osvete témy medzi odbornou verejnosťou, zviditeľňuje projekty udržateľnej architektúry, pripravované i realizované u nás aj v zahraničí. Poukazuje najmä na špecifiká procesu navrhovania a manažovania výstavby, ktorej výsledkom má byť udržateľná architektúra a vytvára priestor na odborné diskusie rozhodujúcich subjektov na stavebnom trhu počas konferencie aj spoločenského večera.

Nenechajte si ujsť stretnutie s nemeckým architektom Janom Musikowským – držiteľom nemeckej ceny za udržateľnú architektúru za budovu FUTURIUM v Berlíne, Sarah Welton – viceprezidentkou Well institutu v New Yorku alebo Kirsten Haggart, ktorá sa podieľala ako architektka na prvej vysokej drevo-stavbe Murray Grove v Londýne a s ďalšími odborníkmi, ktorí sa venujú tejto téme.

Členovia SKA majú špeciálnu zľavu z účastníckeho poplatku.

Konferencia je zaradená do Sústavného vzdelávania architektov SKA ako podujatie typu „B“  s počtom kreditov 10.
Viac informácií nájdete  TU

Prihláška
Program