Ukončenie vydávania tlačového časopisu ALFA

Vážené architektky, vážení architekti,

dovoľujeme si Vás informovať, že náš fakultný vedecký časopis ALFA – Architektonické listy Fakulty architektúry STU po 24  rokoch vydávania završuje svoju existenciu v tlačenej podobe. Od roku 2020 sme spustili internetové webové stránky časopisu, v prípade záujmu si články môžete prečítať na linku: https://alfa.stuba.sk/.

Radi uvítame príspevky aj z radov architektov z praxe, pretože časopis je otvorený na publikovanie výskumu všetkým, ktorí skúmajú architektúru, urbanizmus, dizajn a ďalšie príbuzné odbory.

FA STU