Úlohy krajinného architekta v praxi

Slovenská komora architektov organizuje seminár s názvom “Úlohy krajinného architekta v praxi”, ktorý sa uskutoční 26. apríla 2017 v Nitre (Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre, Tulipánová 1117/7).

Program:

9:30-10:00 hod.
Registrácia
10:00 hod.
Úvod, podpis dohody o spolupráci SKA – SPU FZKI, doc. Ing. K. Halászová, PhD., Ing. arch. I. Pleidel,
Prezentácia činnosti výboru KA SKA Ing. E. Guldan, PhD.
 

I. blok prednášok:

10:30 – 12:00 hod.
Autorizácia, autorizačná skúška, prax študentov v ateliéroch, spolupráca univerzity a architektov z praxe, uplatnenie študentov; Ing. E. Wernerová, doc. Ing. arch. R. Štepánková, PhD., Ing. E. Guldan, PhD.
12:00 – 13:00 hod.
Priestor na občerstvenie/obed
 

II. blok prednášok:

13.00 – 14:00 hod.
Organizácie krajinných architektov IFLA, SZKT, ELASA, ECLAS; Ing. Š. Lančarič, Ing. Z. Balko, Ing. M. Bihúňová, PhD., Ing. Attila Tóth
14:00 – 15:00 hod.
Štandardy služieb architekta a postupy stanovenia honoráru; Ing. arch. K. Kobák
 

Svoju účasť potvrďte do 24. apríla 2017 na adresu: komarch@komarch.sk

Podujatie je zaradené do Sústavného vzdelávania architektov Slovenskej komory architektov a za účasť získajú členovia komory 20 kreditov.