Upozornenie na omyl (členské príspevky)

Vážení členovia komory,
 
Upozorňujeme Vás na omyl, ktorý sa vinou Slovenskej pošty stal pri rozposielaní listov ohľadom platenia členských príspevkov na činnosť orgánov komory na rok 2017. Slovenská pošta omylom vložila do obálok tabuľku s údajmi z minulého roka.
V najbližších dňoch dostanete list so správnymi tabuľkami a aktuálnymi údajmi pre tento rok.
Nižšie nájdete správne údaje a aktuálne výšky členských príspevkov pre tento rok.
Na základe vyššie uvedeného Vás preto chceme požiadať, aby ste tomu venovali pozornosť a uhradili členské príspevky v ich správnej výške.
 
Za porozumenie ďakujeme.
 
 
JUDr. Viera Hanuláková
riaditeľka úradu Slovenskej komory architektov

 

  Ospravedlnenie (Slovenská pošta) (176,1 KB, 292 hits)

  Členské príspevky 2017 - AA a KA skratený účtovný doklad (281,1 KB, 1 206 hits)

  Členské príspevky 2017 - DC skratený účtovný doklad (279,2 KB, 610 hits)

  Príloha č. 1 - Tabuľka platenie členských príspevkov na rok 2017 (281,2 KB, 779 hits)

  Príloha č. 2 - Výňatok Štatútu SKA (195,0 KB, 807 hits)