UPOZORNENIE

Budte opatrni

Vážení kolegovia,

Výbor predstavenstva pre súťaže a verejné obstarávanie preštudoval súťažné podmienky troch obchodných súťaží v prílohe a odporúča členom Slovenskej komory architektov, aby z dôvodu nevyhovujúceho odborného zastúpenia z hľadiska kvalifikácie v porote, ako aj iných parametrov súťaže, zvážili účasť v týchto súťažiach.

S pozdravom

Ing. arch. Imrich Pleidel
Predseda Slovenskej komory architektov


Verejná súťaž Bardejovská

Verejná súťaž Hrabina

Verejná súťaž Popradská