Valné zhromaždenie 2021

V sobotu dňa 19. júna 2021 sa uskutočnilo XXI. Valné zhromaždenie Slovenskej komory architektov v aule Fakulty architektúry a dizajnu STU v Bratislave (Námestie slobody 19).Dovoľujeme si Vás informovať o výsledkoch volieb do orgánov Slovenskej komory architektov, prerokovaných a schválených materiáloch VZ.

VÝSLEDKY VOLIEB DO ORGÁNOV SKA:

 • PREDSTAVENSTVO SKA (2021 – 2023)
  Ing. arch. Iľja SKOČEK – predseda
  Ing. arch. Kornel KOBÁK – 1. podpredseda
  Mgr. arch. Nora VRANOVÁ – podpredsedníčka
  Ing. arch. Matej GRÉBERT – člen predstavenstva
  Ing. Eugen GULDAN, PhD. – člen predstavenstva
  Ing. arch. Martin KUSÝ – člen predstavenstva
  Ing. arch. Imrich PLEIDEL – člen predstavenstva
  Ing. Ing. arch. Anton REITZNER – člen predstavenstva
  Ing. arch. Tomáš SOBOTA – člen predstavenstva
  Ing. arch. Juraj ŠUJAN – člen predstavenstva
  Ing. arch. Rudolf ŽÁKOVSKÝ – člen predstavenstva
 • DISCIPLINÁRNA KOMISIA (2021 – 2023)
  Ing. arch. Ľudmila HOLÍKOVÁ – členka disciplinárnej komisie
  Ing. arch. Alan KRAJČÍR – člen disciplinárnej komisie
  Ing. arch. Andrea MACEJKOVÁ – členka disciplinárnej komisie
  Ing. arch. Pavol MRÁZEK – člen disciplinárnej komisie
  Ing. Peter PASEČNÝ – člen disciplinárnej komisie
  Ing. arch. Martin PAVELEK – člen disciplinárnej komisie
  Ing. arch. Ľudmila SAUDREAU – členka disciplinárnej komisie
  doc. Ing. arch. Branislav SOMORA, PhD. – člen disciplinárnej komisie
  Ing. arch. Pavel SUCHÁNEK – člen disciplinárnej komisie
  Ing. arch. Lucia TRAJTEROVÁ – členka disciplinárnej komisie
  Akad. arch. Dušan VOŠTENÁK – člen disciplinárnej komisie
  Ing. arch. Tibor ZELENICKÝ – člen disciplinárnej komisie
 • JUDr. Juraj BABIŠ – právnik
  JUDr. Katarína HAŠČÁKOVÁ – právnička
  JUDr. David SOUKENÍK – právnik

PREROKOVANÉ MATERIÁLY:
Správa o činnosti Predstavenstva SKA 2019-2020

SCHVÁLENÉ MATERIÁLY:
– Návrh zmeny Disciplinárneho poriadku SKA
– Návrh zmeny Volebného poriadku Slovenskej komory architektov
– Overená účtovná závierka za roky 2019 – 2021
– Návrh rozpočtu na r. 2021-2022

https://www.komarch.sk/vz/