Voľby 2021/ kandidátky

Predstavenstvo Slovenskej komory architektov rozhodlo zvolať Valné zhromaždenie SKA na 19. júna 2021 do Bratislavy, ak to pandemická situácia dovolí, v opačnom prípade Vás včas budeme informovať o náhradnom termíne.

Zasadnutie Valného zhromaždenia je okrem iného príležitosťou pre voľby do predstavenstva a disciplinárnej komisie. Chceli by sme tých,  ktorí by mali záujem svoje skúsenosti zúročiť v prospech našej stavovskej organizácie, a tým aktívne pôsobiť v orgánoch komory, vyzvať na účasť na voľbách do orgánov SKA vo volebnom období 2021-2023.

Kandidátne listiny, spolu s fotografiou a krátkym volebným programom, zasielajte úradu komory poštou alebo emailom na komarch@komarch.sk najneskôr do 28. februára 2021.

Tešíme sa na Vaše kandidátky!

  Návrh zmeny Volebného poriadku Slovenskej komory architektov (69,9 KB, 1 369 hits)


  Rokovací poriadok Slovenskej komory architektov (145,4 KB, 648 hits)


  Kandidátna listina - tlačivo (29,0 KB, 0 hits)