Verejná prezentácia urbanistickej štúdie Kamenné námestie 25.11.2013 o 18:00

Bratislavský primátor Milan Ftáčnik pozýva odbornú i laickú verejnosť na prezentáciu, prerokovanie Urbanistickej štúdie Kamenné námestie. Štúdia definuje základne podmienky, pravidlá pre budúci rozvoj jednej z najcennejších lokalít v širšom centre slovenskej metropoly a bude slúžiť ako vecný podklad pre spracovanie zmien, doplnkov Územného plánu zóny Dunajská.


  Verejna-prezentacia-Urbanistickej-studie-Kamenne-namestie.pdf (37,8 KB, 424 hits)