VÝSTAVA DANUBIA PARK 10. – 14.10.2011

Spoločnosť Danubia Invest, a.s., ako vyhlasovateľ VEREJNEJ ANONYMNEJ URBANISTICKO – ARCHITEKTONICKEJ SÚŤAŽE OBJEKTY DANUBIA PARKU V ČUNOVE, usporiadala dňa 10.10.2011 o 16:00 vernisáž výstavy súťažných návrhov vo vstupnej hale budovy Fakulty architektúry STU na nám. Slobody 19 v Bratislave.
Výstavu tvorí 121 súťažných návrhov v štyroch kategóriách (A-dom&Centrum, V-dom, R-dom, Chata/hausboat).
Krátkymi prejavmi výstavu uviedli pani dekanka FA STU Doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD., výkonný predseda poroty súťaže Prof. akad. arch. Ing. arch. Ján Milo Bahna, Ing. Július Kováčik ako zástupca vyhlasovateľa súťaže a generálny riaditeľ Vodohospodárskej výstavby, š.p. Ing. Ladislav Gáll. Výstava potrvá do 14.10.2011.