VERNISÁŽ VÝSTAVY CE∙ZA∙AR 2015 V KOŠICIACH

Po slávnostnom vyhlásení víťazov Slovenská komora architektov prezentuje všetky prihlásené diela do súťaže formou putovných výstav po celom Slovensku. Druhou v poradí je aktuálne prebiehajúca výstava v Kasárňach Kulturpark Košice, ktorú si môžete pozrieť do 10.1.2015. Vernisáž výstavy otvoril viceprimátor mesta Košice JUDr. Martin Petruško spolu s členom predstavenstva Slovenskej komory architektov Ing. arch. Kornelom Kobákom. Krátku reportáž vrátane ďalších fotografií z vernisáže si môžete pozrieť tu.