VIII. Medzinárodná konferencia KOBD 2014

KOBD2014
Združenie pre podporu obnovy bytových domov a partner podujatia Slovenská komora architektov Vás srdečne pozýva na VIII. medzinárodnú konferenciu Komplexnej obnovy bytových domov 2014 s bohatým odborným programom. Hlavnou témou konferencie je „Od energetickej efektívnosti po trvalú udržateľnosť“. Hosťami budú odborníci z ministerstiev, univerzít, finančných inštitúcií a firiem venujúcim sa všetkým oblastiam obnovy bytových domov.
Termín konferencie: 19. – 21. novembra 2014
Miesto konferencie: Grand hotel PERMON Podbanské

Vyplnené návratky zasielajte v písomnej podobe najneskôr do 11. novembra 2014 na e-mail: veresova@obnova-domov.sk
Podrobné informácie o celom podujatí sú v prílohách.

  POZVÁNKA (2,1 MB, 390 hits)

  PRAKTICKÉ INFORMÁCIE (307,7 KB, 613 hits)

  NÁVRATKA (162,5 KB, 271 hits)