Vlhkosť vo fragmente stavebnej konštrukcie – webinár

Vo štvrtok 18. marca (9:00 – 9:45) sa uskutoční online seminár venovaný témam:
– vplyv vlhkosti v nadväznosti na skladbu a materiály,
– význam parozábrany, jej umiestnenie a vplyv v konkrétnych konštrukciách,
– difúzne otvorené konštrukcie a problémy spôsobené vlhkosťou v plochých strechách,
– výpočet kondenzácie a ročnej bilancie vlhkosti v konštrukciách spomenutých v teoretickej časti.

Prezentujúci:
Ing. Vladimír Balent, projektový manažér, divízia ISOVER
Prof. Ing. Jozef Štefko, CSc, Technická Univerzita vo Zvolene

Ďalšie webináre ISOVER: https://www.isover.sk/webinare-isover

Webináre sú zaradené do Profesijného vdelávania architektov ako podujatia typu C (5 kreditov).