Voda a mesto – brownfieldy – 12. máj 2014

Fakulta architektúry STU v Bratislave Vás pozýva na Konferenciu s medzinárodnou účasťou “Voda a mesto – brownfieldy” pre vedeckú, odbornú a laickú verejnosť so zameraním na urbanizmus a krajinu.

Termín konferencie: 12. máj 2014

Miesto konferencie:   Fakulta architektúry STU v Bratislave

Vernisáž výstavy:       12. máj 2014

 

Bližšie informácie o konferencii  na stránke:  http://mobex2013.weebly.com/


  Prvá informácia (264,3 KB, 484 hits)