VÝBEROVÉ KONANIE

Dekanka Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v súlade s  § 77 zákona č. 131/2002

Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie:

 2 funkčných miest docentov  pre študijný odbor 5.1.1 Architektúra a urbanizmus

Fakulty architektúry STU v Bratislave.

 

  Podrobnosti výberového konania (31,3 KB, 554 hits)