Výberové konanie na obsadenie miest vedúcich ústavov Fakulty architektúry slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Dekanka Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v súlade s  § 32 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie:

  1. vedúci Ústavu architektúry obytných budov
  2. vedúci Ústavu architektúry občianskych budov
  3. vedúci Ústavu dizajnu

Viac informácii nájdete tu .