VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE PRACOVNÉHO MIESTA

VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE PRACOVNÉHO MIESTA VYSOKOŠKOLSKÉHO UČITEĽA VO FUNKCII ODBORNÉHO ASISTENTA NA FAKULTE ARCHITEKTÚRY SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE