Výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície: Hlavný architekt mesta Nitra

Mesto Nitra, v zastúpení primátorom mesta 

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície:

Hlavný architekt mesta

Miesto výkonu práce: Mestský úrad, Štefánikova tr. č. 60, 950 06 Nitra

Druh pracovného pomeru: 100 % pracovný úväzok

Viac informácií TU: