Výberové konanie na výstavný projekt | 17. bienále architektúry v Benátkach 2020

Slovenská národná galéria vypisuje súťaž na výber výstavného projektu a následnú realizáciu expozície na 17. medzinárodné bienále architektúry v Benátkach 2020, ktoré sa bude konať v dňoch 23. mája – 29. novembra 2020 v pavilóne Českej republiky a Slovenskej republiky v Benátkach. Organizátorom bienále pre rok 2020 bude Slovenská národná galéria.

Biennale di Venezia je už viac ako 120 rokov jednou z najprestížnejších kultúrnych inštitúcií na svete. Od svojich počiatkov v roku 1895 prezentovalo každé dva roky výtvarné umenie, ku ktorému sa neskôr pridružili expozície filmu (Benátsky filmový festival), architektúry (Bienále architektúry), divadla, hudby a súčasného tanca.

Tlačová správa, podrobnejšie podmienky výberového konania a technické parametre pavilónu sú k dispozícii v prílohe a na webe SNG.

  TS_17. bienále architektúry v Benátkach 2020 (125,8 KB, 214 hits)

  Podmienky výberového konania (179,3 KB, 191 hits)

  Technické parametre (136,5 KB, 177 hits)