Výberové konanie riaditeľ MIB

Milé kolegyne a kolegovia,

dovoľujeme si dať Vám do pozornosti výberové konanie na pozíciu

riaditeľ Metropolitného inštitútu Bratislavy (MIB)

Podrobnosti o výberovom konaní, náplni práce, právomociach a zodpovednosti riaditeľa, požiadavkách na uchádzača, ako aj o samotnej príspevkovej organizácii Metropolitný inštitút Bratislavy sú zverejnené na linku:

https://www.profesia.sk/praca/magistrat-hlavneho-mesta-sr-bratislavy/O3715475

V prípade záujmu o účasť vo výberovom konaní prosíme o zaslanie podkladov e-mailom na vyberovekonania@bratislava.sk do 16. augusta 2019.

S prianím pohodových letných dní všetkým architektom, ich rodinám a blízkym,

Ing. arch. Juraj Šujan
poradca primátora hlavného mesta SR Bratislavy
pre územné plánovanie a rozvoj mesta