Výberové konanie Trnava – predĺžený termín

Mesto Trnava vypísala výberové konanie na pozíciu vedúceho Odboru územného rozvoja a koncepcií. Žiadosť o zaradenie do výberového konania je potrebné zaslať poštou (na adresu Mestský úrad v Trnave, Trhová ul. č. 3, 917 71 Trnava) alebo doručiť osobne do 11. marca 2016.

Výberové konanie – vedúci OÚRaK