Výberové konanie Vedúci vertikálnych ateliérov FA STU

Dekan Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v súlade s  § 32 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie 24 miest:

Vysokoškolský učiteľ vo funkcii : VEDÚCI / -A  VERTIKÁLNEHO ATELIÉRU

pre študijné programy Architektúra a urbanizmus, Architektúra, Urbanizmus

 

  VK výzva vedúci_Vertikalne (84,1 KB, 229 hits)

  Koncepcia Vertikálne ateliéry (113,7 KB, 250 hits)