Výberové konanie “Vedúci/a podnikateľského centra – PC ARCH NA FA STU”

Dekan Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v súlade s § 32 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie:

VEDÚCI/A PODNIKATEĽSKÉHO CENTRA – PC ARCH NA FA STU

Viac informácií: TU