GALAVEČER A VYHODNOTENIE SÚŤAŽE CE-ZA-AR 2011

Slovenská komora architektov 13. októbra 2011 udelí Cenu za architektúru – CE∙ZA∙AR 2011. Sošku CE∙ZA∙AR-a môže získať šesť diel autorov alebo autorských kolektívov spomedzi 18 nominácií, ktoré vybrala medzinárodná odborná porota. Komora udeľuje cenu za vynikajúci profesionálny výkon – zrealizované dielo architektonického umenia, ktoré významne prispieva k obohateniu hmotnej kultúry na Slovensku, s cieľom podporiť svojich členov – architektov v prezentácii ich tvorby a zároveň priblížiť význam architektúry a umeleckú hodnotu zrealizovaných diel verejnosti.

Celý dokument:

  TS_Vyberte_najlepsie_architektonicke_dielo_CE-ZA-AR-2011_FINAL.doc (102,0 KB, 641 hits)

Hlasujte TU