Vydali sme nový Manuál súťaží návrhov

2. vydanie Manuálu súťaží návrhov Slovenskej komory architektov je aktualizáciou publikácie, ktorá názorne vysvetľuje a dokumentuje problematiku architektonických súťaží. Publikácia bude v priebehu mesiaca máj 2021 dostupná aj v tlačenej verzii.  Online verzia je k dispozícii už teraz.

Manuál je určený vyhlasovateľom a organizátorom súťaží, porotcom, ale tiež samotným súťažiacim – architektom a architektkám. Ide o pomôcku, ktorá prevedie procesom súťaženia v architektúre, poradí k akej forme súťaže pristúpiť, či to, kde získať potrebné informácie a kontakty.
Cieľom manuálu je posilniť schopnosť verejného sektora stavať alebo renovovať stavby a verejné priestranstvá, preto sa venuje hlavne projektovým súťažiam návrhov, ktoré sú vyhlasované v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.

Manuál súťaží návrhov Slovenskej komory architektov II. vydanie, Bratislava 2021
Vydavateľ: Inštitút Slovenskej komory architektov, Námestie SNP 18, 811 06 Bratislava
Zostavil: Peter Lényi
Co-editor: Martin Zaiček
Grafický dizajn: Magdaléna Scheryová, Ľubica Segečová, David Kalata
ISBN: 978-80-973589-2-1

Z verejných zdrojov podporil hlavný partner projektu: