Vyhlásená súťaž návrhov na verejné viacpodlažné parkovisko v Poprade

Mesto Poprad vyhlasuje verejnú anonymnú architektonicko-konštrukčnú súťaž návrhov na riešenie viacpodlažného parkoviska na Ul. Rastislavovej na sídlisku JUH III v Poprade. Cieľom súťaže je získanie najlepšieho architektonicko-konštrukčného návrhu, ktorý okrem kvalitného dispozičného riešenia, konštrukčno-stavebnej a ekonomickej efektívnosti a ekologickej vhodnosti bude originálnym architektonickým dielom, ako prvým tohto druhu v meste a zostane v povedomí širokej verejnosti.

Termín na odovzdanie súťažných návrhov je 30.06.2016 do 14:00 hod.

Viac informácií nájdete na www.poprad.sk.

  Súťažné podmienky (1,6 MB, 958 hits)

  Informačný list (64,1 KB, 545 hits)