Vyhlásená súťaž návrhov na výstavbu a prestavbu športovo-rekreačnej zóny Šaľa – Jozefov

Mesto Šaľa vyhlásila ku dňu 25. apríla 2016 verejnú anonymnú kombinovanú urbanisticko-architektonickú súťaž návrhov „Šaľa – Jozefov“. Zámerom vyhlasovateľa je výstavba a prestavba dnes už len čiastočne využívaného športového areálu s viacerými športovými zariadeniami a bývalým letným kúpaliskom na celoročný mestský športovo-rekreačný areál. Súčasťou riešenia by podľa vyhlasovateľa mali byť vytvorené predpoklady pre celoročné využívanie novo prebudovaného areálu športu a rekreácie. Viac

Súťažné návrhy je možné odovzdať najneskôr do 17.6.2016 do 14:00 hod.

Všetky informácie nájdete na www.sala.sk.

  Informačný list (108,5 KB, 632 hits)

  Súťažné podmienky (1,2 MB, 836 hits)