Vyhlásenie súťaže 18/2021 “Kultúrny dom Malacky”

Mesto Malacky vyhlasuje verejnú dvojkolovú projektovú kombinovanú urbanisticko-architektonickú súťaž návrhov po názvom „Kultúrny dom Malacky“. Cieľom súťaže je získať architektonický návrh Kultúrneho centra Malacky. Súťažné podmienky boli overené Slovenskou komorou architektov dňa 20. júla 2021 pod číslom KA-541/2021

Kultúrny dom Malacky