Vyhlásenie súťaže 21/2021 “Moderná architektúra mesta Trenčín a okolia”

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne vyhlasuje verejnú dvojetapovú projektovú architektonicko-výtvarnú súťaž návrhov na stálu expozíciu “Moderná architektúra mesta Trenčín a okolia”. Súťažné podmienky boli overené Slovenskou komorou architektov dňa 20. augusta 2021 pod číslom KA-648/2021.

Moderná architektúra mesta Trenčín a okolia