Vyhlásenie súťaže 17/2021 „Biatec – dejiny keltského mincovníctva v Bratislave”

Efektívne využitie relatívne malého priestoru expozície (18,5 m2) vyžaduje precízny návrh prepájajúci architektonické riešenie s modernými digitálnymi technológiami.  Expozícia je situovaná v budove GMB – Pálffyho paláci na Panskej ulici v Bratislave.

BIATEC – dejiny keltského mincovníctva v Bratislave