Vyhlásenie súťaže – Hlavní vstup Ústředního hřbitova v Brně

Mesto Brno vyhlásilo 14. júna 2021 anonymnú jednoetapovú urbanisticko-architektonickú projektovú súťaž s názvom „Hlavní vstup Ústředního hřbitova v Brně“. Súťaž prebieha v českom jazyku, akceptovaný je aj slovenský jazyk. Lehota na predkladanie súťažných návrhov je 13. septembra 2021 do 15:00.

Hlavní vstup Ústředního hřbitova v Brně