Vyhlásenie súťaže 16/2021 “Obnova Štefánikovej ulice v Trnave”

Zámerom súťaže, je nájsť podobu obnovy Štefánikovej ulice, ktorá už nebude viac využívaná ako obslužná komunikácia, ale v prevažnej časti bude riešená ako pešia zóna. Spojením Hlavnej a Štefánikovej ulice vznikne atraktívny dlhý mestský bulvár, ktorý podstatne zvýši úroveň kvality verejného priestoru centrálnej časti Trnavy.

Obnova Štefánikovej ulice v Trnave