Podujatia zaradené do PVA

Zoznam podujatí PVA pre rok 2021

Typ podujatia (počet kreditov):
A. Podujatie organizované SKA v rámci PVA (20 kreditov)
B. Podujatie spoluorganizované/pod záštitou SKA (10 kreditov)
C. Ostatné podujatia (5 kreditov)

 

Prehľad podujatí, ktoré sa uskutočnili v rámci celoživotného vzdelávania Slovenskej komory architektov v období rokov 2011 až 2019:

  Schválené podujatia SVA v roku 2011 (642,1 KiB, 454 hits)

  Schválené podujatia SVA v roku 2012 (150,8 KiB, 421 hits)

  Schválené podujatia SVA v roku 2013 (43,8 KiB, 440 hits)

  Schválené podujatia SVA v roku 2014 (37,6 KiB, 504 hits)

  Schválené podujatia SVA v roku 2015 (229,7 KiB, 686 hits)

  Schválené podujatia SVA v roku 2016 (432,6 KiB, 432 hits)

  Schválené podujatia SVA v roku 2017 (559,9 KiB, 264 hits)

  Schválené podujatia SVA v roku 2018 (474,8 KiB, 627 hits)

  Schválené podujatia SVA v rok 2019 (171,7 KiB, 410 hits)

  Schválené podujatia PVA v rok 2020 (177,5 KiB, 318 hits)

CEZAAR