VÝSLEDKY ANONYMNEJ, URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKEJ SÚŤAŽE S PREDMETOM RIEŠENIA HOTELA V BANSKEJ BYSTRICI

Predmetom súťaže je urbanisticko-architektonické riešenie sieťového hotela s vyšším štandardom služieb v mestskej pamiatkovej rezervácii Banskej Bystrice na Kapitulskej ul. v bezprostrednej blízkosti Múzea SNP vrátane riešenia urbanistických súvislostí v priestore s najnáročnejšími požiadavkami na kvalitu architektúry, ktorého základ formoval stredoveký urbanizmus a v ktorom dominuje architektúra múzea.

Vyhlasovateľ: Sophistic Investment a. s.,
Horná 23, P. O. Box č. 34
97401 Banská Bystrica
tel.: 048/ 416 62 77

Sekretárka súťaže: Mgr. Elena Farkašová
tel.: 0911 225 770
email: farkasova@sophi-invest.sk

Súťaž sa prebehla ako urbanisticko-architektonická, ako verejná a anonymná, dvojkolová

1. cena
autori: Ing. arch. Martin Kusý, Ing. arch. Pavol Paňák
spoluautori: Ing. arch. Mária Michalič Kusá, Ing. arch. Viera Kusá, Ing. arch. Jana Paňáková, Ing. arch. Martin Kusý ml.
vizualizácie: Mgr. arch. Peter Kuchta

2. cena
autori: Ing. arch. Márius Žitňanský, Ing. arch. V. Šimkovič, Ing. arch. Peter Gonda
spoluautor: Ing. arch. R. Haviar

3. cena
autori: Ing. arch. Libor Kaplan, Ing. arch. Dana Raková, Ing. arch. Dagmara Pivoňková, Ing. arch. Zdeněk Bureš, Ing. arch. Miroslava Gasparová

Odmena
Ing. arch. Katarína Ciglanová, Ing. Marián Lauko, Ing. arch. Rastislav Straňák

V Banskej Bystrici 22. 9. 2010 sekretárka súťaže Ing. Elena Farkašová

WEB LINK NA JEDNOTLIVÉ NÁVRHY:
http://www.sophi-invest.sk/assets/sutaz/verejna-anonymna-urbanisticko-architektonicka-sutaz-optimized.pdf