Výsledky krajinársko-urbanistickej súťaže Revitalizácia Mlynského náhonu v Košiciach

Vyhlasovateľ oznámil výsledky druhého kola rozsiahlej súťaže formou súťažného workshopu na riešenie transformácie štrnásť hektárovej zóny v širšom centre mesta Košice. Ako zhodnotila porota: “všetky návrhy je možné považovať za veľmi kvalitné a tento typ súťaže na tak komplikované a špecifické zadanie sa preukázal ako ideálna voľba.” Súťaž priniesla pre mesto inšpiratívne návrhy, ktoré vnesú do diskusie o ďalšom rozvoji lokality i celého mesta mnoho podnetov.

Revitalizácia Mlynského náhonu v Košiciach