Výsledky porovnávacej štúdie o architektonickej profesii v Európe 2020 (ACE)

Architektonická rada Európy zverejnila výsledky svojej porovnávacej štúdie o architektonickej profesii v Európe –Sector Study 2020. Do štúdie sa na výzvu Slovenskej komory architektov zapojili aj slovenskí architekti, členovia SKA, a tak môžeme so štvorročným odstupom opäť porovnávať parametre našej profesie s väčšinou európskych krajín.

Sektor Study 2020 je k dispozícii v rôznych formátoch – na prezeranie, na stiahnutie a ako webová aplikácia ACE Observatory.

Štúdia poskytuje informácie z viacerých oblastí vykonávania profesie. Je z nej jasne čitateľné, v ktorých oblastiach sme s Európou kompatibilní a aj v čom zaostávame, resp. nie sme harmonizovaní. Členov SKA bude určite zaujímať porovnanie honorárov a zárobkov, alebo napríklad veľkostná skladba architektonických firiem a typy zákaziek naprieč Európou.

Výsledky prieskumu využije SKA k lepšej argumentácii pri rokovaniach o profesijných a legislatívnych otázkach architektonickej profesie na Slovensku.