Výsledky prieskumu k novému webu SKA

SKA začiatkom novembra realizovala prieskum formou dotazníka zameraný na zber dát od čo najširšieho spektra respondentov (https://www.komarch.sk/novy-web-ska-dotaznik/), v ktorom sme sa pýtali na skúsenosť s našou webovou stránkou. Prinášame Vám stručný prehľad kľúčových tém, ktoré vo výsledkoch zarezonovali.

→ Kto sa zapojil a čo nás zaujímalo?

Do anonymného prieskumu sa zapojilo 228 respondentov, z toho 183 autorizovaných členov. Ďalšími nosnými relevantnými referenčnými vzorkami, s ktorých údajmi budeme pri dizajnovaní novej webstránky pracovať, sú aktéri samospráv (zástupcovia miest a obcí) a laická verejnosť (sympatizanti architektúry). Zámerom bolo spoznať nielen cieľové skupiny a ich potreby, ale identifikovať aj spôsob vyhľadávania na stránke, prípadne pomenovať problémy v jej používaní.

→ Prečo navštevujete náš web?

Najčastejším dôvodom návštevy webu verejnosťou (odborná a laická) je vyhľadávanie informácií k:

  • súťažiam návrhov,
  • aktuality o aktivitách vo výstavbe a články z diania v architektúre,
  • vyhľadávanie v zoznamoch architektov.

→ Čo Vám na našej stránke chýba?

Členov SKA ďalej zaujíma predovšetkým legislatíva a prehľad predpisov. Táto oblasť bola označená za najväčšmi absentujúcu, ako aj všeobecné informácie z diania na komore a aktuality v architektonickej praxi. Od SKA súčasne očakávajú podklady pre výpočet honoráru a servisné služby, ako aj vzdelávacie podujatia.

→ Register architektonických diel

Prevažná väčšina spytovaných prejavila záujem o formu sebaprezentácie prostredníctvom Registra architektonickej činnosti. Ten považuje za kľúčový rovnako aj vo veci ochrany autorských práv, archivácie vlastnej tvorby a súčasne ponúka priestor pre inšpiratívnu  databázu výsledkov tvorivých aktivít svojich kolegov.

→ Čo zaujíma respondentov u architektkách a architektov?

  1. Tvorba (diela)
  2. Profil / portfólio
  3. Publikovanie o dielach / publikácie autorov diel
  4. Ocenenia / referencie
  5. Členstvo v poradných orgánov samospráv
  6. Členstvo v porotách
  • Hľadám riešiteľa môjho problému / v mojom regióne / v špecifickej typológii

V ďalších krokoch aktívne pokračujeme v technickom navrhovaní organizácie webstránky, s odborným zapracovaním výsledných dát od účastníkov prieskumu. Súčasne pracujeme aj na novom vzhľade a dizajne stránky. Veríme, že vďaka Vašej spätnej väzbe budeme na novom webe už čoskoro zdieľať užitočné a inšpiratívne informácie omnoho prehľadnejšie a intuitívnejšie.