Výsledky súťaže na obnovu Ružového parku v Trnave

Mesto Trnava vyhlásilo dňa 26. septembra 2016 verejnú anonymnú kombinovanú urbanisticko-architektonickú a krajinársku súťaž návrhov “Obnova Ružového parku v Trnave”, ktorej predmetom bolo  získať najlepší návrh komplexnej obnovy Ružového parku tak, aby boli splnené náročné funkčné a prevádzkové požiadavky, s požiadavkami na najvyššiu kvalitu urbanisticko – architektonického a krajinárskeho riešenia. Park sa nachádza v ochrannom pásme Mestskej pamiatkovej rezervácie Trnava.

Cieľom návrhu obnovy Ružového parku bolo skĺbiť  dve výrazové  slohové etapy,  a  to barokovú pri jestvujúcom objekte Kalokagatie s  ostatnou rano – modernistickou časťou parku a bezprostredným okolím toku Trnávky.   Priestor parku bolo potrebné ďalej plynule nadviazať na  verejný priestor Námestia SNP, ktorý je v zmysle platného Územného plánu centrálnej mestskej zóny Trnava zaradený z hľadiska obnovy medzi  mestské priestory reprezentačného charakteru  s vysokou mierou zachovanej historickej štruktúry.

 

Ocenené a odmenené návrhy porota určila nasledovne:

1. cena  – nebola udelená

 

2. cena (1.800,- €)

Návrh č. 2: Ing. Júlia Straňáková, Ing. Denisa Halajová, PhD., Ing. Veronika Vaculová

2-situacianavrh3-vizualizacie1-sirsie-vztahy

 

2. cena (1.800,- €)

Návrh č. 4: Ing. Tamara Reháčková, PhD., Ing. Miriam Heinrichová, PhD., Ing. Ivan Stankoci, PhD.

2-situacianavrh3-vizualizacie1-sirsie-vztahy

3. cena (1.000,- €)

Návrh č. 1: Dr.Ing. Peter Demčko, Bc. Viera Tipulová, Bc. Alica Polakovičová

2-situacianavrh3-vizualizacie1-sirsie-vztahy

 

Odmena  (500,- €)

Návrh č. 3: Ing. Anna Dobrucká, Ing. Zdenka Rosincová

2-situacianavrh3-vizualizacie1-sirsie-vztahy

 

Odmena  (400,- €)

Návrh č. 6: Ing. Andrea Líšková, Ing.arch. Simona Belicová, Bc. Lukáš Kopiar

2-situacianavrh3-vizualizacie1-sirsie-vztahy