Výsledky súťaže na obnovu vojenského cintorína v Banskej Bystrici – Majeri

Mesto Banská Bystrica vyhlásilo dňa 22. júna 2016 verejnú anonymnú urbanisticko-architektonickú súťaž “Obnova vojenského cintorína z 1. svetovej vojny v Banskej Bystrici – Majeri”, ktorej predmetom bol návrh optimálneho architektonického, urbanistického a výtvarno-umeleckého riešenia obnovy časti vojenského cintorína z 1. sv. vojny, ktorý sa nachádza v Banskej Bystrici – časť Majer a dnes je z väčšej časti neprístupný.

Viac informácií nájdete na tomto odkaze.