výsledky súťaže na revitalizáciu verejných priestranstiev v rámci obytného súboru Generála Goliana v Trnave

Do súťaže sa zapojilo 8 autorských kolektívov. Zasadnutie poroty prebehlo vzhľadom na protipandemické opatrenia  prostredníctvom online videokonferencie 13. októbra 2020. Hodnotiaca komisia súťaže v zložení: Ivan Príkopský, Ivana Pasečná, Michal Marcinov, Ondrej Horváth a Jarmila Garaiová rozhodla o výslednom poradí návrhov nasledovne:

Revitalizácia verejných priestranstiev v rámci obytného súboru Generála Goliana, Trnava