Výsledky súťaže návrhov na obnovu parku Janka Kráľa v Trnave

Mesto Trnava vyhlásilo ku dňu 16. 12. 2016 verejnú anonymnú krajinársko – architektonickú súťaž návrhov „Obnova  Parku  Janka Kráľa v Trnave“, ktorej účelom   bolo    získať    najlepší    návrh   komplexnej   obnovy   parku  Janka Kráľa  tak, aby boli splnené náročné funkčné a prevádzkové požiadavky, s požiadavkami na najvyššiu kvalitu krajinársko –  architektonického riešenia.

 

Pozrite sa, ako rozhodla porota o výsledkoch.