Výsledky súťaže návrhov na štadión Futbal Tatran Aréna v Prešove

Futbal Tatran Aréna, s.r.o. vyhlásila ku dňu 9. 11. 2016 verejnú anonymnú architektonickú súťaž s názvom „Štadión: Futbal Tatran Aréna v Prešove“, ktorej predmetom bolo architektonické a priestorové riešenie futbalového štadióna so zázemím a urbanistické riešenie areálu s návrhom zelene a statickej dopravy k navrhovanej stavbe. 

Pozri viac